First Charge vs Second Charge

“First charge” to zabezpieczenie najczęściej na Twojej nieruchomości wpisane przez kredytodawcę do ksiąg wieczystych (np. przez bank, bridging company etc). Taki kredytodawca może przejąć Twoją nieruchomość jeśli nie spłacasz kredytu. Najlepszym przykładem jest tutaj mortgage (kredyt hipoteczny). “First charge” może być ustanowiony tylko i wyłącznie na nieruchomości, na której nie ma innych zobowiązań / zabezpieczeń. Kredytu z zabezpieczeniem “first charge” może Ci udzielić tylko i wyłącznie instytucja regulowana przez tzw. FCA (odpowiednik polskiego KNF).

“Second charge” to również zabezpieczenie najczęściej na Twojej nieruchomości wpisane przez kredytodawcę do ksiąg wieczystych (np. przez bank, bridging company etc). Różnica polega jednak na tym, że “second charge” jest ustanowione na Twojej nieruchomości, która ma już wpisane “first charge” i to instytucja, która zabezpieczyła się za pomocą “first charge” ma pierwszeństwo do zabrania Ci nieruchomości jeśli nie spłacasz swojego kredytu. Kredyt pod zabezpieczenie z “second charge” zazwyczaj nie przekroczy equity na Twojej nieruchomości (equity czyli spłacona część Twojej nieruchomości / wartość Twojego majątku netto). Instytucje, które udzielają kredytów z zabezpieczeniem “second charge” nie muszą być regulowane przez FCA.


Regulowane przez FCA nie muszą być też instytucje, które udzielają kredytów dla innych biznesów (nie osób fizycznych) lub, udzielają kredytów dla osób fizycznych ale tylko dla tzw. profesjonalnych inwestorów w nieruchomości (czyli osób, które żyją z najmu nieruchomości – tzw. BTL).

Marek Niedźwiedź