Jak rozliczać milówkę?

Landlord może uznać w koszty prowadzenia działalności służbowe podróże swoim prywatnym samochodem. Nie ma znaczenia czy jesteś osobą prywatną czy też prowadzisz swój nieruchomościowy biznes jako spółka limited / partnership.

Warunki:

  • samochód musi być Twoją własnością (nie żony / mamy etc);
  • podróże, które odbywasz muszą być wyłącznie w celu biznesowym, związanym z Twoimi nieruchomościami;
  • podróże, które odbywasz muszą być z miejsca, w którym mieszkasz do Twojej nieruchomości BTL lub pomiędzy Twoimi nieruchomościami BTL. Jeżeli masz biuro poza swoim miejscem zamieszkania to wtedy w koszty możesz zaliczyć tylko podróże z biura do Twoich nieruchomości BTL lub pomiędzy Twoimi nieruchomościami BTL;
  • nie możesz zaliczyć w koszty podróży do nieruchomości, która jeszcze nie jest Twoja (np. żeby ją obejrzeć);
  • musisz prowadzisz zapis takich podróży – skąd, dokąd, w jakim celu, odległość (może być w dowolnej formie np. excel).

Uwaga – jeśli współpracujesz z agencją najmu nieruchomości, która opiekuje się Twoimi nieruchomościami BTL to w takim przypadku generalnie milówki nie możesz zaliczyć w koszty uzyskania przychodu.

 

Ile możesz odliczyć?

Samochody:

  • pierwsze 10,000 mil rocznie – do £0.45 za milę
  • powyżej 10,000 mil rocznie – do £0.25 za milę

Motory:

  • do £0.24 za milę

Rowery:

  • do £0.24 za milę

Marek Niedźwiedź

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *