Pożyczka dyrektorska ze spółki limited

Co to jest pożyczka dyrektorska?

Są to zazwyczaj pieniądze, które dyrektor wypłaca sobie ze spółki, a które nie są np. jego wynagrodzeniem. Często na wyciągach bankowych spółki widnieją takie wypłaty, np. w bankomacie lub przelewy na konto dyrektora lub inne niezidentyfikowane przelewy bankowe, do których nie ma faktur kosztowych lub innych dokumentów. Księgowy nie może tego pominąć i KAŻDA transakcja z wyciągu bankowego musi zostać zaksięgowana. Jeżeli dla takiej transakcji nie ma dokumentów (np. faktur) lub jeżeli księgowy nie może uznać jakiegoś kosztu (np. f-ra na zakup garnituru) to wtedy księguje to na księgowe konto “pożyczki dyrektorskiej”. Czasem też dyrektorzy używają karty firmowej do różnych swoich zakupów prywatnych – wtedy również takie wydatki idą na księgowe konto pożyczki dyrektorskiej (tzw. “quasi-loans”). Dlatego tak ważnym jest rozdzielenie finansów spółki od naszych prywatnych. PAMIĘTAJ – wyciąg bankowy lub wyciąg z platformy płatniczej typu Paypal jest bardzo ważną częścią rozliczenia rocznego i zgodnie z prawem w UK każda transakcja na takim dokumencie MUSI zostać zaksięgowana.
Oczywiście, jeżeli dyrektor “przynosi” pieniądze do spółki (np. opłaca f-ry kosztowe ze swoich prywatnych środków) to takie transakcje księgowane są po stronie credit na koncie dyrektorskim i powodują zmniejszenie ewentualnego zadłużenia dyrektora do spółki lub powodują wystąpienie zadłużenia spółki do dyrektora.

Jeżeli bilans spółki na koniec roku podatkowego pokazuje, że dyrektor jest winny pieniądze do spółki, powinny one być oddane w ciągu 9 m-cy plus jeden dzień od zakończenia roku finansowego spółki. Jeżeli taka pożyczka nie zostanie zwrócona w ww. terminie to spółka musi zapłacić podatek w wysokości 32.5%. Podatek ten płaci się i wykazuje razem z Corporation Tax. Jeśli taka pożyczka ostatecznie zostanie zwrócona w kolejnym okresie rozliczeniowym, spółka może zwrócić się do HMRC o zwrot zapłaconego podatku. O taki zwrot możemy starać się do 4 lat od momentu opłacenia ww. podatku.

Co to znaczy, że dyrektor efektywnie spłacił pożyczkę dyrektorską? Kwota pożyczki musi być wpłacona na konto bankowe spółki i nie może zostać wypłacona z powrotem / użyta ponownie przez dyrektora przez okres min. 30 dni.

Spółka może również taką pożyczkę “odpisać” czyli umorzyć (write off) jeżeli dyrektor nie może lub nie chce jej spłacić. Ale wtedy spółka musi naliczyć od kwoty takiej odpisanej pożyczki składki National Insurance Class 1 i zapłacić to do HMRC. Ponadto, dyrektor musi wykazać to wtedy na swoim rocznym rozliczeniu (Self Assessment) i zapłacić od tego podatek dochodowy.

Niestety to jeszcze nie koniec komplikacji jeżeli chodzi o pożyczkę dyrektorską. Jeżeli taka pożyczka w którymś okresie w trakcie roku podatkowego spółki przekroczy 10 tys. GBP to wtedy dyrekor musi zapłacić spółce dodatkowo odsetki (od kwoty pow. 10 tys). Takie odsetki są ustalane ustawowo i wynoszą obecnie 3% (tutaj tabela). Jeżeli dyrektor nie zapłaci takich odsetek lub zapłaci niższe niż ustawowe to wtedy taka kwota odsetek ustawowych jest jego przychodem (lub różnica między odsetkami ustawowymi i odsetkami, które zapłacił) – dyrektor musi wtedy złożyć druk P11D i zapłacić dodatkowy podatek tzw. Benefits in Kind.
Dodatkowo, od kwoty pożyczki pow. 10 tys GBP spółka musi naliczyć składki National Insurance Class 1 i zapłacić to do HMRC. Dyrektor taką kwotę musi wykazać na swoim rocznym rozliczeniu (Self Assessment).

Jeżeli dyrektor składa Self Assessment, to w nawiązaniu do pożyczki dyrektorskiej musi wykazać na nim:
– pożyczkę dyrektorską ze spółki jeżeli była wyższa niż 10 tys GBP;
– odsetki ustawowe, które nie zostały zapłacone do spółki (zgodnie z tym jak powyżej);
– pożyczkę dyrektorską jeśli została odpisana (umorzona przez spółkę).

Prawo wymaga, żeby pożyczka dyrektorska była wykazana w rocznym rozliczeniu spółki. Jest to dodatkowa czynność jaką księgowy musi wykonać. Wykazać należy maksymalną kwotę pożyczki, która wystąpiła w ciągu roku podatkowego. Księgowy “podpisuje się” również na zeznaniu podatkowym, że pożyczka została spłacona (jeśli została) dlatego musi mieć wyraźny tego ślad na koncie bankowym spółki.

Marek Niedźwiedź